ועדה מייעצת בינלאומית

הועדה המייעצת הבינלאומית מורכבת מצוות מומחים עולמיים בתחום התכנון המרחבי הימי (MSP) ותחומי מדיניות ימית סביבה ימית, כלכלה וחברה. חברי הוועדה המייעצת הבינלאומית מביאים איתם ניסיון רב בהשתתפות ובהובלת תוכניות ימיות. הועדה המייעצת מתכנסת אחת לחצי שנה לסדנת עבודה משותפת בה צוות המשלב מציג את התקדמות התכנית הימית ומתייעץ עם הוועדה על כיווני ההתקדמות הרצויים בהמשך התהליך. במהלך הסדנאות הוועדה מסיירת בארץ וכן מתקיים מפגש עם בעלי העניין במסגרת יום הרצאות פתוח לציבור.

Arch. Charles N. Ehler, President, Ocean Visions Consulting, France

Dr. Kate Johnson, ICIT Orkney Campus of Heriot-Watt University, Scotland, UK

Dr. Jens Enemark, Secretary Common Wadden Sea Secretariat, Germany

Prof. Vanessa Stelzenmüller, Centre for Environment Fisheries and Aquaculture Science, Germany

Dr. Jeff Ardron, Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS), Germany

Dr. Priscilla Brooks, Vice-President and Director, Ocean Conservation, USA

Ms. Stephanie Moura, Managing Partner, Sea Plan, USA – Marine Planning in Israel