צוות משלב

פרופ’ שמאי אסיף ופרופ’ משנה מישל פורטמן מובילים את התכנית הימית ועומדים בראש הצוות המשלב לצד שאר חברי הצוות המשלב – ד”ר אליק אדלר, פרופ’ יובל כהן, ד”ר עידן פורת, ד”ר יעל טף-סקר, ורדה שפיר וצוות חברת “אתוס – אדריכלות תכנון וסביבה” – אלון פרלמן, ברק כץ, תם דרור ואלעד שוחט, המרכזים ומנהלים את עבודת היועצים והעבודה מול בעלי העניין והוועדות השונות.

לעבודת הצוות סייעו סטודנטים מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים ומהפקולטה של אזרחית-מיפוי וגיאו אינפורמציה: אמרי בריקנר, רינת ריז’קוב, דן רוס, אחיטוב כהן, זיו תמיר וליאור גוטרמן.

צוות המשלב נפגש על בסיס שבועי ודן בנושאים הרלוונטיים לקידום הפרויקט מבחינה ניהולית ותכנונית לקידום תהליכי מחקר, ידע ושיתוף הציבור בפרויקט. הצוות הוביל את התכנית וניהל אותה לפי אבני הדרך ולוחות הזמנים המוגדרים. הצוות החל בעבודתו בספטמבר 2013 וליווה את תהליך התכנון עד להשלמת התכנית הימית לישראל בנובמבר 2015.

הצוות המשלב אחראי על תהליך התכנון ויישום מתודולוגיית העבודה העקרונית של הפרויקט המכונה המתודולוגיה הדו-כנפית.