מפגשי היועצים והוועדה המייעצת

מפגש שלישי בנושא מנגנוני מעקב, ניטור ובקרה
בתאריך ה-23.8.2015 התקיים מפגש היועצים השלישי, בו נידונו מנגנוני המעקב הניטור והבקרה על יישום המלצות התכנית. היועצים הציעו אינדיקטורים בכל תחום, שיוכלו לשמש ככלי הערכה עתידי ליישום המלצות התכנית והטמעתה בקרב הגופים השונים.
מפגש שני בנושא אמצעי מדיניות
בתאריך ה-16.3.15 התקיימה פגישת המשך למפגש היועצים בנושא מדיניות. מפגש זה היה כחודש לאחר מפגש בעלי העניין, ונערכה לאור התובנות בנושאי המדניות שהופקו בו.
מפגש בנושא אמצעי מדיניות

בתאריך ה- 4/2/2015 התקיים בטכניון מפגש יועצים בנוכחות הוועדה המייעצת. מטרת מפגש זה היתה הצגת ההתקדמות בפיתוח אמצעי מדיניות, חלופות מרחביות ומידע מבוקש. במהלך המפגש הוצגו ע”י היועצים אמצעי המדיניות לכל אחת מ-12 המטרות שגובשו. רשימת המטרות והצעת פיתוח אמצעי המדיניות התואמים כפי שהוצגו במפגש (קישורים למצגות):

1. שיפור המשילות במרחב הימי 7. שימוש במרחב הימי כתחליף לשימושים יבשתיים באופן זהיר ובר-קיימא
2. קידום הידע המדעי ופיתוח מתמשך של המידע הימי והנגשתו 8. שילוב שיקולי ביטחון בתכנון וניהול המרחב הימי
3. הגנה, שימור ושיקום של הסביבה הימית 9. היערכות להשפעות שינויי האקלים על המרחב הימי והחופי
4. פיתוח מקורות אנרגיה במרחב ימי וניצולם המושכל והזהיר 10. מיסוד מעמדו של הים כמרחב ציבורי ופיתוח שימושים לרווחת הציבור
5. פיתוח הספנות והנמלים 11. גילוי, שמירה וטיפוח המורשת והתרבות האצורים במרחב הימי
6. פיתוח בר-קיימא של מקורות מזון מהים 12. פיתוח תפקידו של הים כגשר והזדמנות לשיתוף פעולה בינלאומי

למצגת הפתיחה – פרופסור שמאי אסיף

מצגת אמצעי מדיניות לתחום הגיאולוגיה

ראוי לציין כי בהתאם לתהליך התכנון כל שלב בתכנון עובר מספר סבבי התייחסות בין הוועדה המייעצת, היועצים ובעלי העניין, כך שהחומרים המוצגים בטבלה זו הינם תוצרי ביניים של תהליך העבודה ואינם התוצר הסופי שיוצג בדוח שלב ג’.

צילום: אלעד שוחט

 

צילום: ישראל ברדוגו

מפגש בנושא מטרות ויעדים
בתאריך 14.9.2014 התקיים מפגש יעודי לחברי הועדה המייעצת בנושא מטרות ויעדים לתכנית הימית. במפגש הוצגה טיוטה של מטרות התוכנית הימית כפי שגובשו עד כה וניתנה חוות דעתם של חברי הועדה על המטרות טרם הנחתן לדיון עם בעלי העניין והציבור.
ועדה מייעצת
מפגש התנעה

מפגש התנעה לתכנית ימית לישראל התקיים בתאריך ה-31.3.2014. מפגש זה היה פנימי בהשתתפות הצוות המשלב, הצוות האקדמי, צוות היועצים והוועדה המייעצת והתקיים בטכניון.
מטרות המפגש                                           
התנעה, הסבר כללי, הצגת המסגרת ולוח הזמנים, היכרות עם צוותי הפרויקט, דיון מתודולוגי ואיתור פערי מידע וידע.
מערך המפגש                                           
הורכב משני חלקים מרכזיים: חלק א’ – פתיחה, סקירה כללית והצגת מסגרת, ארגון ותכנית העבודה וחלק ב’ – סדנת עבודה בקבוצות – מתודולוגיה ושיטות קיימות, איתור פערי מידע וידע.

הזמנה למפגש
מפגש התנעה-פרופ’ שמאי אסיף
מצגת-ברק חרות
EBM ,MSP   ו..-דר’ אליק אדלר
סיכום המפגש

מפגש התנעה