מפגשי בעלי העניין

מפגש מעקב לפורום בעלי עניין - שלב ההטמעה

בתחילת חודש יולי התקיים מפגש בעלי עניין, המהווה המשך לתהליכי ההשתתפות שנבנו במהלך הכנת התכנית. במפגש אשר התקיים בטכניון השתתפו 40 נציגים של משרדי ממשלה, רשויות וארגונים חברתיים, יועצים ומומחים וכן הצוות המוביל של התכנית.
המפגש התמקד בשלושה נושאים הנמצאים במוקד התכנית:

  • משילות במרחב הימי
  • אנרגיה / גז טבעי
  • המבנה המרחבי המוצע

הנושאים נדונו לעומקם, וניתן לצפות בחומרים מהמפגש באתר.
חברי הפורום מוזמנים להמשיך ולהתייחס לנושאים השונים, אלה שהועלו במפגש ואחרים, בדוא”ל ובאמצעות ה-‘אסדה’ המאפשרת הדגשים והתייחסויות על פי מיקומם הגיאוגרפי וסימונים בהתאם.

מפגש מסכם לפורום בעלי עניין

מפגש לסיכום פעילות התכנית, בו השתתפו כל צוותי העבודה, כולל חברי הוועדה המייעצת הבינלאומית, התקיים ב-9.12.15. במפגש, בו נכחו כ-50 משתתפים, הוצגו המלצות התכנית בתחומים השונים, ונידונו צעדים אפשריים ליישום התכנית והטמעתה בעתיד.תמונות מהמפגש הועלו לעמוד הפייסבוק שלנו.

[pb_slideshow group=”11″]

מפגש שישי לפורום בעלי עניין

מפגש בעלי העניין השישי התקיים ב-8.9.2015 ועסק בצרכים העתידיים לשימושים השונים במרחב הימי. בין השאר, נידונו צרכי העתיד החזויים בתחומי השטחים לשימור, האנרגיה, התחבורה הימית והדיג והחקלאות הימית. כמו כן, הוצגה לראשונה עמדת התכנית להימנע מבנייה למטרת מגורים במרחב הימי, עקב המשמעויות המורכבות של היבטים כלכליים, טכניים, סביבתיים וחברתיים.

מפגש עם הרשויות החופיות

בתאריך 20.7.2015  התקיים מפגש ראשוני בין הצוות המשלב לראשי רשויות מקומיות ונציגיהם המקצועיים. במפגש הוצגה התכנית בכללותה, תוצריה, וכיוונים להמשך. בסיומה של ההצגה התקיים דיון פורה סביב הסוגיות שהוצגו. מטבע הדברים התמקד הדיון בסוגיות חופיות וממשקים בין רשויות למשרדים ממשלתיים. מפגש זה מהווה תחילתו של הקשר בין תוכנית ימית לישראל לממשל המקומי ובכוונתינו להמשיכו.

מפגש חמישי לפורום בעלי עניין
בתאריך 22.6.2015  התקיים מפגש בעלי העניין החמישי, בו נידונו נושאי שלב ג’ ושלב ד’ של התכנית. במסגרת שלב ג’ הוצגו בפירוט גישות התכנון ומטריצות תאימות וקונפליקטים. תחת שלב ד’ הוצגה שיטה להערכת גישות וחלופות התכנון ונידונו הקריטריונים להערכתן. דיון ער ופורה התנהל בנושאים הנ”ל, הוצגו דעות שונות והועלה הצורך להמשיך דיון זה במפגשים נוספים על המתוכנן.

מפגש רביעי לפורום בעלי עניין

בתאריך ה-3/5/2015 התקיים המפגש הרביעי לבעלי עניין בנושא אמצעי מדיניות וחלופות מרחביות. במפגש הוצגו אמצעי המדיניות עבור 3 מתוך 12 מטרות התכנית, ונוהל דיון פורה בין הנוכחים שתרם לשיפור וחידוד אמצעי המדיניות המוצעים.
שלוש המטרות עבורן הוצגו אמצעי מדיניות הן:
– שיפור המשילות במרחב הימי
– הגנה, שימור ושיקום של הסביבה הימית
– שימוש במרחב הימי כתחליף לשימושים יבשתיים באופן זהיר ובר-קיימא
בסופו של המפגש הוצגו שלוש חלופות מרחביות לגישות תכנון המרחב הימי של ישראל על בסיס ‘האסדה’, מערכת המידע הגיאוגרפית של התכנית.

[pb_slideshow group=”8″]
מפגש שלישי לפורום בעלי עניין

בתאריך ה-16.2.15 התקיים המפגש השלישי לפורום בעלי העניין. במפגש הוצגה ההתקדמות בפיתוח אמצעי מדיניות, פיתוח חלופות מרחביות ואיסוף המידע. הדיון התבצע באמצעות חלוקה לצוותי עבודה בשולחנות עגולים. לאחר מכן בוצעה אינטגרציה של אמצעי המדיניות למטרות השונות.


מפגש שני לפורום בעלי עניין

בתאריך ה-10/11/2014 התקיים מפגש שני לבעלי עניין. במפגש נכחו חברי צוות ויועצים מקצועיים של התכנית, ובין בעלי העניין שהשתתפו: משרדי ממשלה שונים, NGO’s, חברת חשמל, איגוד מחפשי הגז והנפט בישראל ועוד. המפגש עסק בהצגה ראשונית של הפרוייקט לבעלי העניין וכן הוצגו מטרות מתכניות ימיות במדינות נבחרות. בחלקו השני של המפגש התקיים דיון בשולחנות עגולים, בו הציגו בעלי העניין את תפיסת עולמם בנוגע למטרות התכנית הימית של ישראל. בסיכום המפגש הוצגה רשימת המטרות המוצעות בפורום רחב.

[pb_slideshow group=”4″]
מפגש ראשון לפורום בעלי עניין

בתאריך ה-26/06/2014 התקיים מפגש ראשון לבעלי עניין. במפגש נכחו חברי צוות ויועצים מקצועיים של התכנית, ובין בעלי העניין שהשתתפו: משרדי ממשלה שונים, NGO’s, חברת חשמל, איגוד מחפשי הגז והנפט בישראל ועוד. בעוד שהמפגש הראשון עסק בהצגה ראשונית של הפרוייקט לבעלי העניין, וקיבל מידע מהם לגבי המטרות שלדעתם על התכנית להתייחס אליה, במפגש הנוכחי הוצגו לבעלי העניין  המטרות שגובשו על ידי התכנית (תוך התייחסות למידע שנתנו במפגש הקודם), וכעת הם התבקשו להביע את דעתם המקצועית באשר ליעדים העתידיים שלה.

[pb_slideshow group=”1″]