שלב א’ – איסוף המידע הקיים וניתוחו

עורך: ד”ר אליק אדלר
פברואר 2015
עורך: ד”ר אליק אדלר
נובמבר 2014

 

דוחות יועצים:

אקולוג הנדסה בע”מ
יוני 2014
ברק כץ – חברת אתוס בע”מ
יוני 2013
עו”ד נדיה צימרמן
מאי 2014
פרופ’ אליעזר קיט וד”ר אורי קרושינסקי
אוגוסט 2014
ורדה שפיר,חברת סניפסה בע”מ
ספטמבר 2014
פרופ’ עמוס טנדלר
ספטמבר 2014
פרופ’ יהודה חיות
ספטמבר 2014
ד”ר אלון אנגרט
דצמבר 2014
ד”ר עמית מור ושמעון סרוסי
יוני 2014
רוני שדה
אוקטובר 2014
ד”ר אורית ברנע וענת צמל
ספטמבר 2015

ד”ר אליק אדלר וד”ר אורית ברנע

דצמבר 2015
ד”ר אורי דור, אקולוג הנדסה בע”מ
דצמבר 2015