האסדה – כלי לתכנון, שיתוף וניהול בסביבה הימית – GIS

האסדה מהווה מענה טכנולוגי לתכנית הימית בתחומי המיפוי, ניהול המידע ושיתוף הציבור. האסדה מייצרת סביבה המאפשרת צפייה ותגובה על תוצרי התוכנית הימית באופן אינטראקטיבי, שקוף ומשתף, ומאפשרת למומחים ויועצים מקצועיים מדיסציפלינות שונות לקיים רב שיח בין מומחים והחלפת רעיונות ודעות מרחביים וטקסטואליים לגבי התכנית הימית באופן גמיש וויזואלי.
האסדה משלבת מידע ממספר שרתים מרחביים (Arc GIS On Line, MAP Data  Base, Technion ArcGIS Server) ומאפשרת יצירת ממשקים שונים לשיתוף, תכנון וניהול מידע.