בית

מפגש פורום בעלי העניין של תכנית ימית לישראל-מעקב אחר הטמעת התכנית

תוכנית ימית לישראלצוות תכנית ימית לישראל ממשיך במעקב אחר התפתחויות הקשורות לתכנית ונפגש עם גורמי ממשל וארגונים נוספים שביכולתם לקדם את המלצות התכנית ולהוביל להטמעתן. במסגרת המפגש הקרוב נסכם את הפעילות לשנת 2016 ונעריך במשותף את ההתקדמות בתכנון המרחב הימי ונגזריו בכלל ואת הטמעת התכנית בפרט.  המפגש יתקיים ביום רביעי ה-21.12.16 – המפגש יתקיים בחקר ימים ואגמים לישראל, תל שקמונה, חיפה בין השעות 9:00-15:30 ויהיה פתוח לציבור. הזמנה למפגש .

תכנית ימית לישראל

תוכנית ימית לישראלהטכניון, באמצעות המרכז לחקר העיר והאזור בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, נטל על עצמו לקדם את הכנתה של תכנית מרחבית ימית למימי החופין והמים הכלכליים של ישראל בים התיכון. ברקע היוזמה עומדת ההבנה שמימי החופין והמים הכלכליים של ישראל הם משאב מרחבי ענק, הגדול משטחה הקרקעי של מדינת ישראל, הטומן בחובו הזדמנויות אין ספור, אבל הוא גם רגיש מאוד ומאוים על ידי צרכים רבים, שינויים במזרח הים התיכון ושינויים גלובליים. תכנית ימית לישראל, שהושלמה בחודש נובמבר 2015, מציעה מדיניות כוללת לשימור המרחב הימי הישראלי ואיזון בין כלל הגורמים המעורבים בו. זאת באמצעות הצעת חזון, מטרות, אמצעי מדיניות בתחומים שונים, והצעת עקרונות מדיניות לניהול המרחב הימי. לקריאת התכנית.

חזון תכנית ימית לישראל

מטרות התוכנית

המרחב הימי של ישראל יהיה חלק אינטגראלי של המרחב הישראלי ומרכיב מרכזי בשגשוג הכלכלי, בחוסן הסביבתי ובפיתוח החברתי־תרבותי של המדינה, לרווחת תושביה ובאיה לדורות. זאת, באמצעות יישום משילות מתכללת, מאזנת־אקולוגית ומשתפת, שימוש בר קיימא במשאבי הים, טיפוח ערכי הטבע, הנוף והמורשת האצורים בו, קידום המחקר והידע הימיים, מימוש אחריות בינלאומית ושיתוף פעולה אזורי.

החזון נקבע בהתחשב במאפייניו של המרחב הימי הישראלי, ובערכיו הטבעיים, הכלכליים, והתרבותיים, ומהווה את המסגרת הכוללת על פיה עוצבו מטרות התכנית, אמצעי המדיניות, והצעת המדיניות לניהול המרחב הימי.

תכנית ימית לישראל - שלב ההטמעה

תכנית ימית לישראל - שלב ההטמעה

“משפורסמה תכנית ימית לישראל, לקח על עצמו צוות התכנית להמשיך במאמצים לקידומה. לשם כך פועל הצוות בשני מישורים:
1. המשך פעולות להטמעת תכנית ימית לישראל ופיתוח המודעות למרחב הימי החדש.
2. ביסוס תהליך של מעקב אחר ההתקדמות ביישום התכנית או חלקים ממנה, תגובה להתפתחויות הקשורות למרחב הימי ועדכון חלקים בתכנית בהתאם.
לשם קידום התכנית, ננקטות בין השאר הפעילויות הבאות: קרא עוד