שלב ג’ -פיתוח אמצעי מדיניות וגישות חלופיות לתכנון וניהול המרחב הימי

אוגוסט 2015